5S

5S

Werk veilig en efficiënt

5S

De Japanse 5S-methode (Sorteren – Schikken – Schoonmaken – Standaardiseren – Standhouden) is bij ons beter gekend als onderdeel van Lean Management. ‘Lean’ en 5S hebben als doel het creëren van maximale waarde met zo min mogelijk verspilling van tijd, energie of grondstoffen: efficiëntie.

Elk bedrijf en elke zaak is hier op een of andere manier mee bezig. Hoe kan ik mijn processen optimaliseren? Hoe kan ik de veiligheid verhogen? Welke verbeteringen kan ik doorvoeren om mijn kosten- en/of tijdsbesteding te minimaliseren? Deze optimalisaties leiden vanzelf naar een veiligere werkomgeving, waaruit 3 extra S’en ontstaan: Safety, Security & Satisfaction (veiligheid, beveiliging & tevredenheid). Die laatsten gaan hand in hand met de missie van Remotec.

In de praktijk

Door werkmateriaal te Sorteren, scheid je noodzakelijke van onnodige materialen waardoor je extra ruimte krijgt. De noodzakelijke materialen, ga je nadien Schikken zodat alles zijn vaste plaats krijgt. Op die manier is Schoonmaken en schoon houden veel eenvoudiger. Dankzij het Standaardiseren van deze 3 stappen, raken ze bij iedereen ingeburgerd: iedereen weet wat hij/zij moet doen en onaangename verrassingen blijven uit. Dankzij visuele hulpmiddellen en checklists, worden deze nieuwe principes gesystematiseerd en zullen ze Standhouden.

Dankzij de eerste 5 Stappen, is er geen ruimte meer voor slordigheid of nalatigheid. Er werd extra ruimte gecreëerd door bepaalde zones aan een vast doel toe te kennen én die zones en de ruimte daartussen proper en net te houden. De werkplaats is dus veel Veiliger door de verminderde kans op ongelukken of valpartijen. Zwakke zones worden extra Beveiligd om de circulatie tussen de verschillende zones veilig te houden. Door deze verhoogde veiligheid en het gemak waarmee uw medewerkers aan de slag kunnen, zal de Tevredenheid enkel toenemen.

binnenbelijning arcering wandelpad zebrapad gang in verschillende kleuren

5S Toepassingen

5S-planningsbord

Wie? Wat? Waar? Wanneer? Het antwoord op deze vragen is eenvoudig en overzichtelijk weer te geven op een duidelijk planningsbord. Op een planningsbord wordt een onderscheid gemaakt tussen de verschillende afdelingen binnen uw bedrijf en de werknemers die hier op welke tijdstippen actief zullen zijn. Ongeacht of u met een ploegensysteem, dag- of maandkrachten werkt, elk werkregime is terug te brengen naar een planningsbord.

Naast de werkplanning, kunt u er ook voor kiezen om belangrijke data mee te geven zoals collectieve verlofdagen, feestdagen of dagen waarop onderhoudswerken worden uitgevoerd. Nieuwe collega’s of vacatures kunnen hier bekendgemaakt worden, naast algemeen nieuws over het bedrijf. Bonussystemen worden eenvoudig grafisch weergegeven zodat u uw werknemers extra motiveert.

5S-instructiebord

Om de werking in elke zone optimaal te houden, is een instructiebord aangeraden. Een instructiebord moet de werking van deze zone duidelijk maken aan eender welke buitenstaander. Een nieuwe werkkracht, tijdelijke vervanging of controleur, iedereen zou na het bekijken van de instructies onmiddellijk inzetbaar moeten zijn.

De volgende onderdelen moeten zeker op het bord terug te vinden zijn: veiligheidsvoorschriften, benodigd werkmateriaal en de te volgen handelingen. Het bord kan ook in verschillende borden onderverdeeld worden, zo heeft de combinatie van een veiligheids- en spiegelman, een schaduwbord en een instructiebord voor de specifieke handelingen, hetzelfde resultaat.

schaduwbord lean 5s structuur opgeruimd

5S-schaduwbord

Een schaduwbord wordt steeds volledig op maat van uw bedrijf en uw werkmaterialen gemaakt. Van elke tool dat een plaats moet krijgen op het bord, worden de afmetingen en contouren vastgelegd om dit te laten terugkomen op het bord. Het uiteindelijke bord zal dus bestaan uit schaduwen van de werktuigen die op het bord hun plaats zullen krijgen.

Door per zone een passend schaduwbord te maken, krijgt elk werktuig zijn eigen plaats en doel. Zo zien uw medewerkers in 1 oogopslag welke materialen ze zullen moeten gebruiken én of er materialen ontbreken of vervangen moeten worden. Door borden te maken per zone, blijven de werkmaterialen ook in hun zone en worden ze na bewezen diensten, terug op hun plaats gehangen.

5S-belijning

Niet alle werktuigen kunnen aan een schaduwbord gehangen worden. Door stockageplaatsen of parkeerplaatsen te markeren op de vloer, krijgen ook deze grotere tools een plaats en worden ze opgenomen in uw nieuwe 5S-systeem. Belijningen kunnen plaatsen aanduiden waar iets hoort te staan maar ook plaatsen die vrij moeten blijven. Met arceringen of dambordpatronen zorgt u er preventief voor dat er geen deuren geblokkeerd kunnen worden of dat brandslangen en brandblussers ten allen tijde bereikbaar blijven.

Dankzij belijningen en wegmarkeringen worden de fictieve zones die door de toepassing van de 5S methode of Lean management ontstaan, realiteit. Met wegmarkeringen kunt u ook de veilige routes tussen de zones aanduiden met wandelpaden, zebrapaden of fietspaden. Op die manier gaat iedereen efficiënt te werk én kunnen ze zich veilig van A naar B verplaatsen.

Wilt u 5S of Lean management ook toepassen in uw bedrijf? Onze adviseurs komen graag ter plaatse om u bij te staan bij deze optimalisaties. Al onze 5S-toepassingen worden in ons eigen atelier, vanaf 1 stuk gemaakt en kunnen steeds volledig gepersonaliseerd worden.

Interesse?

Onze experts komen graag ter plaatse voor een vrijblijvende analyse
Maak een afspraak
  • Offerte binnen 48u
  • Gratis prijsaanvraag
  • Geen aankoopverplichting